คอมพิวเตอรืเพื่องานอาชีพม.6
ผู้สอน

นายอุดร รักขะนาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอรืเพื่องานอาชีพม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18225

สถานศึกษา
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประมวลคำจัดการทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้องการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณเช่นต้นทุนราคาสินค้าบัญชีรายการวัสดุฯลฯการใช้โปรแกรมการนำเสนองานเน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหวการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.