การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้สอน

สายน๊ะ กามานะไท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18239

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเกี่ยวการเรียนการสอนผ่านเว็บ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.