ทดสอบชั้นเรียน 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียน ม.6 เทคโนโลยี ศตวรรษที่ 21