ผู้สอน
อรรถพร มูลแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

58-11-07 " LMS คืออะไร "


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18246

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย LMS

องค์ประกอบของ LMS