4112389 การออกแบบและพัฒนาชอฟต์แวร์การศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. นักเรียนสามารถออกเเบบสื่อการสอน Cai ได้

2. นักเรียนเข้าใจการออกเเบบสื่อการสอน cai