ผู้สอน
นางสาว ปาตีเมาะ ตะโละ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เว็บช่วยสอน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18271

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บช่วยสอน