ผู้สอน
อับดุลเสนีย์ ทองดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18291

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้าใจการออกเเบบภาพการฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ได้เเละสามารถออกเเบบบกราฟิกได้ด้วยตนเอง