การออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้าใจการออกเเบบภาพการฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ได้เเละสามารถออกเเบบบกราฟิกได้ด้วยตนเอง