ผู้สอน
วาฮีดะห์ สามิง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ICT006


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18299

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

1.การเรียนร่วมกันของนักศึกษา