คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานของเรา ช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น สะดวกและแม่นยำมากขึ้น การจะได้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลเต็มที่ เราต้องรู้วิธีการทำงาน ตลอดจนลักษณะต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน