เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เช่น การจัดป้ายนิเทศในการเรียนการสอนรายวิชา การตกแต่งห้องให้นักเรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลาที่จะอยากเรียนหนังสือ การจัดกิจกรรมที่ให้สาระความรู้