ผู้สอน
อรวิกา เอี่ยมละออ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อินเตอร์เน็ต กับการเรียนรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18340

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ในด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน