เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อินเตอร์เน็ต กับการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรวิกา เอี่ยมละออ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ในด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน