คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทิพปภา กวดสันเทียะ

โรงเรียนบ้านคลองแค

ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน