คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ทิพปภา กวดสันเทียะ

โรงเรียนบ้านคลองแค

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน