คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2
ผู้สอน

ธนาชัย ดวงใหญ่

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18345

สถานศึกษา
โรงเรียนส่ารสาสน์วิเทศชลบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และประเมินความเข้าใจของตนเองได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.