เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปราณี แสงตาปัน

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา

ศึกษา ค้นคว้าเรื่อง วิวัฒนาการและความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รู้และเข้าใจหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวก