ภาษาไทย ๑/๒๕๕๘ ใบโบกใบบัว รู้จักคำนำเรื่อง
ผู้สอน

วันทนา ลิขิตปัญญา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ๑/๒๕๕๘ ใบโบกใบบัว รู้จักคำนำเรื่อง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18360

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งคอม

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.