วรรณคดีลำนำ ป.1 ฝนตกแดดออก อ่านเขียนเรียนรู้คำ

วันทนา ลิขิตปัญญา

โรงเรียนบ้านโป่งคอม

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่าน การเขียนและเรียนรู้คำ ได้จะช่วยให้การอ่านในบทเรียนได้ดี ถือเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้ถูกต้อง จึงจะทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปด้วยดีและเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามมา