การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตามกระบวนการ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template PowerPonit ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5
ผู้สอน

กนกวรรณ เรืองแสน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตามกระบวนการ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template PowerPonit ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18435

สถานศึกษา
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบ Template PowerPoint เป็นการออกแบบภาพพื้นหลัง เพื่อใช้ในการนำเสนอ และออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่จะนำเสนอ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.