เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตามกระบวนการ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template PowerPonit ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กนกวรรณ เรืองแสน

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

การออกแบบ Template PowerPoint เป็นการออกแบบภาพพื้นหลัง เพื่อใช้ในการนำเสนอ และออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่จะนำเสนอ