งานอาชีพ61_58

ทิชากร สำราญชลารักษ์

โรงเรีบนปิยะมหาราชาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6