การเก็บและวิเคราะตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2
ผู้สอน

Pornthip Yenjai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเก็บและวิเคราะตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18464

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.