วิชาภาษไทย ป.4

อดิสร สาคุณ

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

อักษรในภาษาไทย มีอยู่ 44 ตัว