ผู้สอน
นายสัมฤทธิ์ ภูยอดตา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18541

สถานศึกษา

มหาวัทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1