ผู้สอน
ทรงพล ไชยหาทัพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18553

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาถ่อน


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้าใจและรู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และวิธีใช้งานเบื้องต้นได้