เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทรงพล ไชยหาทัพ

โรงเรียนบ้านนาถ่อน


นักเรียนสามารถเข้าใจและรู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และวิธีใช้งานเบื้องต้นได้