เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (นวัตกรรม รุ่น 1)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤษณ์ภัทร สุราฤทธิ์

โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

ข้อสอบทั้งหมดมี 10 ข้อ ๆ 1 คะแนน