ผู้สอน
นางสาวว.วาณี ธุระพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18629

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร