ภาษาเพื่อการสื่อสาร

นางสาวว.วาณี ธุระพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร