พระพุทธศาสนา ม. 1/2
ผู้สอน

พระสนธิชัย ปสนฺนจิตฺโต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พระพุทธศาสนา ม. 1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18633

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบระบบ Mooc สำหรับ ป.เอก พุทธบริหาร รุ่น 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.