บันทึกการฝึกงานและสหกิจศึกษา ISEM.CIS.PSU 2015
ผู้สอน

นาย อริศ หัสมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
บันทึกการฝึกงานและสหกิจศึกษา ISEM.CIS.PSU 2015

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18664

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

บันทึกการฝึกงานและสหกิจศึกษา

แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.