วิทยาศาสตร์น่ารู้
ผู้สอน

วราภรณ์ งามสมโสด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์น่ารู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18684

สถานศึกษา
โรงเรียนนครหลวงง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.