ผู้สอน
ศุภลักษณ์ เข็มทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กิจกรรมบำบัดศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18745

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่องจากประเทศไทยในปีพ.ศ. 2558 มีนักกิจกรรมบำบัดจำนวน 1,035 คนขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่นี่ โดยได้รับรองสถานศึกษาที่นี่ อย่างไรก็ตามนักกิจกรรมบำบัดยังคงต้องพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้เกิดสมรรถนะในระดับสากลหรือที่เรียกว่า Occupation Based Practice (OBP) หรือการฝึกฝนโดยอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิต ดังนั้นในปีพ.ศ.2559 นี้ถือเป็นการริเริ่มชั้นเรียนกิจกรรมบำบัดศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้เชิงรุกอย่างหลากหลาย