Computer Graphics 58
ผู้สอน

รัตยากร ไทยพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Computer Graphics 58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18768

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สูตรคณิตศาสตร์ การสร้างเส้นตรง วงกลม การระบายสี การทรานฟอร์ม 2 มิติ และ 3 มิติ การย่อ-ขยาย การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบของผู้ใช้และเกม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หรือภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.