เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Graphics 58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สูตรคณิตศาสตร์ การสร้างเส้นตรง วงกลม การระบายสี การทรานฟอร์ม 2 มิติ และ 3 มิติ การย่อ-ขยาย การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบของผู้ใช้และเกม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หรือภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง