ผู้สอน
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-212 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (Introduction to Macroeconomics)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18809

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา เป้าหมายและดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค การคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหา การว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงิน และการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกำหนด อัตราแลกเปลี่ยน