ผู้สอน
จิรยุุทธ์ จันทนพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

926-213 Business Law and Taxation 2/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18823

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร อ.จิรยุทธ์ จันทนพันธ์