ผู้สอน
ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

421-254-2/58 Information Resources in Science and Technology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18832

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อ่แลกเปลี่ยน สื่อสาร มอบหมายและส่งงานระหว่าอาจารย์และผู้เรียนในรายวิชา