ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ(2/2558)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18860

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ