ดาราศาสตร์พื้นฐาน


ผู้สอน
นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ดาราศาสตร์พื้นฐาน

รหัสวิชา
1889

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำอธิบายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ประวัติดาราศาสตร์ ทรงกลมฟ้า ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ กฎเคปเลอร์ ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ การดูดาว แผนที่ดาว สมบัติของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ กาแล็กซี เอกภพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books