ดาราศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ประวัติดาราศาสตร์ ทรงกลมฟ้า ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ กฎเคปเลอร์ ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ การดูดาว แผนที่ดาว สมบัติของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ กาแล็กซี เอกภพ