เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดาราศาสตร์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ประวัติดาราศาสตร์ ทรงกลมฟ้า ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ กฎเคปเลอร์ ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ การดูดาว แผนที่ดาว สมบัติของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ กาแล็กซี เอกภพ