homeดาราศาสตร์พื้นฐาน
personperson_add
ดาราศาสตร์พื้นฐาน

ผู้สอน
นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ดาราศาสตร์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1889

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ประวัติดาราศาสตร์ ทรงกลมฟ้า ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ กฎเคปเลอร์ ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ การดูดาว แผนที่ดาว สมบัติของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ กาแล็กซี เอกภพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)