homeการวิจัยในชั้นเรียน-กรณีโรงเรียนดุสิตพานิชยการ
personperson_add
การวิจัยในชั้นเรียน-กรณีโรงเรียนดุสิตพานิชยการ

ผู้สอน
ดร. กฤษดา กรุดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน-กรณีโรงเรียนดุสิตพานิชยการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
189

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ตามความต้องการของโรงเรียนดุสิตพาณิชยการ กรุงเทพฯ เดือนตุลาคม 2554


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)