ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.-3)


ผู้สอน
ดร. ดร. ดวงกมล แก้วแดง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.-3)

รหัสวิชา
1890

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

คำอธิบายวิชา

laugh ปวช. 3/1

        ปวช.   3/2

        ปวช.  3/3

        ปวช.   3/5

        ปวช.  3/6

         ปวช.  3/7

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books