homeมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2555
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2555

ผู้สอน
นาย โซเฟียน มะเย็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1893

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2555
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)