การบัญชีบริหาร ภาคเสาร์อาทิตย์58
ผู้สอน

มินา เลิศเมธานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีบริหาร ภาคเสาร์อาทิตย์58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18981

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์งบ แนวคิดต้นทุน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.