คอมศึกษา ทดลองงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

อั้น แจ๋ม ไอซ์ ฟลุค นน ยศ เพชร กัน ปลั๊ก