ผู้สอน
รณฤทธิ์ คูศิริรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

IS2 การค้นคว้าและการนำเสนอข้อมูล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19022

สถานศึกษา

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

การค้นคว้าและการนำเสนอข้อมูล เป็นการนำความรู้ที่นักเรียนได้รับจาก IS1 นำมาเรียบเรียงให้เป็นรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ. และนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโล