ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2-2015_SIM0308_ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม_57057.051


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19050

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

English for industrial management