ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 BC1D,BC4D


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19052

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 BC1D,BC5D