คอมพิวเตอรืเบื้องต้น

อาซีร์ การะเกต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรืเบื้องต้น