คอมพิวเตอรืเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาซีร์ การะเกต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรืเบื้องต้น