ผู้สอน
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19081

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่