การสื่อสาร

อภิรัตน์ อ่อนตาม

โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน