homeDecisionSupportSystem(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)
personperson_add
DecisionSupportSystem(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
DecisionSupportSystem(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1914

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)