ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนเรียน A2 รหัส 58
ผู้สอน

วรรณรัตน์ ศรีรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนเรียน A2 รหัส 58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19148

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ตอนเรียน A2 รหัส 58 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.