การหมุนของโลกและการเกิดฤดูกาล
ผู้สอน

สุเพชร โถทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การหมุนของโลกและการเกิดฤดูกาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19158

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนออนไลน์ เรื่องการเกิดฤดูกาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุไรวรรณ วิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.