ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สอน

รศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19160

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการสอนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์การเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระทางการเรียนและระบบการบริหารการเรียน การประเมินผลการเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Lerning system models, instructional design of E-learning system,selection of electronic media in distributing learning resources as well as learning Management System (LMS), evaluation of academic performances in E-learning system.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.