ผู้สอน
ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตสื่อเสียง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19162

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบปัจจัย ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตสื่อเสียง เพื่อใช้ในงานสื่อต่างๆ ศึกษาคุณสมบัติของเสียง อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ