การผลิตสื่อเสียง


ผู้สอน
ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสื่อเสียง

รหัสวิชา
19162

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายวิชา

ศึกษาองค์ประกอบปัจจัย ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตสื่อเสียง เพื่อใช้ในงานสื่อต่างๆ ศึกษาคุณสมบัติของเสียง อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books